Limamed, Atilla İlhan cad. No:8,34750 Ataşehir / İstanbul
Buharlaştırma Yöntemi

Buharlaştırma Yöntemi Hangi Durumlarda Uygulanmaktadır?

Tıp alanında gün geçtikçe daha yaygın şekilde kullanılan buharlaştırma yöntemi, kullanım alanında da artış gözlemlenen bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Buharlaştırma yöntemi uygulanarak, tedavi edilmesi amaçlanan bölge özel bir teknolojiyle buharlaştırılmakta ve sağlık sorunlarına sebep olan unsurlar üzerinde bu teknoloji yoluyla işlemler gerçekleştirilmektedir.

Ameliyat uygulama alanlarında, teknolojinin sunduğu etkili bir alternatif yöntem olarak karşımıza çıkan buharlaştırma yöntemi, özellikle geniz eti tedavisi olmak üzere farklı alanlarda uygulanabilmektedir. Tedavisi amaçlanan dokular üzerinde, su buharının birtakım işlemlerden geçirilerek uygulanması temeline dayanan buharlaştırma yönteminin hangi durumların tedavisinde uygulandığına değinmeden önce, temel olarak nasıl bir yöntem olduğuna değinmek faydalı olacaktır.

Buharlaştırma Yöntemi Nedir?

Doku üzerinde ve havada var olan su buharının, iyonize hale getirilerek iyon bulutu haline dönüştürülmesiyle uygulanan yöntem, buharlaştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır.

Buharlaştırma yönteminde uygulanan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Buharlaştırma tedavisi ağız içerisinden gerçekleştirilen bir yöntemdir.
 • Koblatör adı verilen özel bir cihaz ve özel bir uç kullanılmaktadır. Buharlaştırma tedavisinin uygulanabilmesi için, koblatör adı verilen bu cihazın bulunması ve titizlikle kullanımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Buharlaştırma uygulamasında kullanılan özel uçlar, tamamen hastaya özel niteliktedir. Kişiye özel uçlar, hastaya özel olarak kullanılmakta ve kullanım sonrası atılmaktadır.
 • Buharlaştırma işlemi sırasında, kamera kullanılmakta ve kullanılan kamera yoluyla tedavi edilecek olan alan geniş bir biçimde gözlemlenebilmektedir.
 • Buharlaştırma yöntemi, oldukça ağrısız ve kansız olarak gerçekleştirilebilen bir cerrahi işlemdir.
 • Buharlaştırma işlemi sırasında, ortamın ihtiyacı olan sodyum (Na) iyonu izotonik yoluyla, yani tuzlu su yoluyla sağlanmaktadır. Bu tuzlu su içerisindeki sodyum iyonu, hem buharlaştırma tedavisinin uygulanacağı bölge için gerekli olan sodyumu hem de operasyonun gerçekleştirileceği alanın temiz kalmasını sağlamaktadır.
 • Tedavi edilecek olan doku, oluşturulan bu iyon yumağı içerisinde buharlaşarak alınabilmektedir. Örneğin; genzi eti tedavilerinde, buharlaştırma tedavisi sırasında bir iyon yumağı oluşturulmakta ve bu iyon yumağı içerisine giren doku buhar uygulamasıyla alınabilmekte, böylece tedavi gerçekleştirilebilmektedir.
 • Uygulanan buhar yoluyla, kişide sağlık sorunları ortaya çıkmasına sebep olan sorunlu dokular, buharlaştırılarak birkaç dakika içerisinde, kanama oluşmadan tamamen alınabilmektedir.

Buharlaştırma Yönteminin Uygulandığı Durumlar Nelerdir?

Buharlaştırma tedavisi, geniz etinin alınması ve tedavisinde, özellikle son zamanlarda daha yaygın olarak kullanılmakta, oldukça hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geniz etlerinin, özel bir teknoloji kullanılarak buharlaştırılması yoluyla alınmasını sağlayan buharlaştırma yöntemi, plasma adını almaktadır. Plasma yöntemi, geniz eti tedavilerinde ameliyat uygulamalarına alternatif bir işlem oluşturmakta, kansız ve etkili bir operasyon seçeneği olarak tercih sebebi haline gelmektedir.

Buharlaştırma yöntemi aynı zamanda bademcik sorunlarının tedavisinde de etkili ve hızlı sonuç alınan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geniz Etinin Sebep Olduğu Sağlık Sorunları Nelerdir?

Geniz eti, özellikle çocuklarda ve nadiren erişkinlerde bulunan, burun arka bölümünde meydana gelen, nazofarenks adını alan lenfoid dokulardır. Geniz bölgesinde bulunan, burun yoluyla alınan nefesin içerisinde bulunan bakteri vs. unsurlarının solunumla vücut içerisine girmesini engelleme görevine sahip olan geniz eti, zamanla büyüme gösterebilmektedir. Solunum yoluyla vücut içerisine alınan havanın, bakteriler ve çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilecek unsurlardan arındırılması görevine sahip olan geniz etinde, büyüme meydana gelmesiyle, kişide çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkma ihtimali oluşmakta, günlük hayatı etkileyen olumsuz etkiler kendini göstermektedir.

Geniz eti, biyofilm adı verilen, antibiyotiklere karşı dirençli bakterileri barındırdığı için büyüme göstermesiyle de birlikte, bir bakıma bakteri rezervuarı haline gelebilmektedir.

Geniz eti, genellikle çocuklarda 2 yaşından itibaren büyümeye başlamakta ve beraberinde nefes alma zorlukları ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Geniz etinde 2 yaşlarında başlayan büyüme, 7-8 yaşlarına kadar devam ederek, daha sonraki süreçte küçülme göstermektedir. Ancak, erken dönemde yani 15-24 ay arasında veya 11-12 yaşlarda, geniz eti büyümesine bağlı olarak meydana gelen sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Geniz etinde oluşan büyüme, daha ileri yaşlarda da çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilmekte ve bu durum erişkinlerde de geniz eti tedavisini gerekli hale getirebilmektedir.

Geniz etinde büyüme meydana gelmesiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarını şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Geniz eti büyümesiyle, burundan arka tarafa doğru hava geçişi engellenmektedir. Bu durumda solunum bölgesinde bir tıkanma ortaya çıkmaktadır.
 • Uyku sırasında nefes alma güçlüğü yaşanması ve horlama
 • Uyku sırasında nefes durması
 • Sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Yaşanan tıkanma, solunum güçlüğü veya nefes durması problemleri sonucu, derin uykuya geçilememesi, özellikle çocuklarda kilo ve boy artışında yavaşlamaya sebep olabilmektedir.
 • Derin uykuya geçilememesi ve sağlıklı uyku alınamamasıyla, konsantrasyon bozukluğu ortaya çıkabilmektedir.
 • Uzun süreli sinüzitler ve gece öksürükleri
 • Uzun dönemde ise, bütün bu solunum sıkıntılarıyla beraber yüz bölgesinde deformasyonlar ve diş bozuklukları ortaya çıkabilmektedir.

Geniz Eti Tedavisinde Buharlaştırma Yöntemi

Geniz eti ameliyatlarını bir anlamda ameliyat olmaktan çıkaran buharlaştırma yöntemiyle, ileri teknoloji kullanılarak etkili ve hızlı tedavi sağlanabilmektedir. Geniz eti tedavisinde buharlaştırma yöntemiyle;

 • Ameliyat işlemi gerçekleştirilecek alan, kamera yoluyla görüntülenebilmektedir. Bu durum doktora daha geniş bir görüş alanı sağladığı gibi, tedavi edilecek sorunların daha net bir şekilde saptanmasını, dolayısıyla daha etkili ve başarılı bir tedaviyi beraberinde getirmektedir.
 • Ameliyatlarda, özellikle de genzi eti tedavisinde önceden kullanılan ‘küretaj’ adı verilen yöntemde, geniz eti tam olarak alınmadığı için tekrarlama riski yüksek olmaktadır. Ancak buharlaştırma yöntemiyle geniz eti tedavisinde, geniz eti tamamen çıkarılabilmekte ve tekrarlama riski oldukça düşük olmaktadır.
 • Geniz eti dokusu üzerinde, havada bulunan su buharının iyonize hale getirilmesiyle oluşturulan iyon yumağı oluşturulmaktadır. Böylece bu iyon yumağının içine giren doku buharlaştırılarak alınabilmektedir.
 • Buharlaştırma yöntemiyle, doku vakumla çekilirken, damardan olabilecek sızıntılar da durdurulmaktadır.

Bademcik Tedavisinde Buharlaştırma Yöntemi

Bademcik, tıpkı geniz etine benzer nitelikte, ağız yoluyla alınan havanın süzülmesi fonksiyonuna sahip doku yapıdır. Ancak zamanla bu doku yapıda meydana gelen büyüme, sürekli solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olarak, tedaviyi zorunlu hale getirebilmektedir.

Bademciklerin alınması için uygulanan ameliyatlardan farklı olarak, buharlaştırma yöntemi, dokuların kansız ve daha az ağrılı şekilde alınmasını sağlamaktadır.