Limamed, Atilla İlhan cad. No:8,34750 Ataşehir / İstanbul
Kulak Tüpü Ameliyatını Gerektiren Durumlar Nelerdir

Kulak Tüpü Ameliyatını Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Kulak tüpü ameliyatları, orta kulak bölgesinde çeşitli sebeplerle meydana gelen işitme kaybı sonucu uygulanan cerrahi yöntemdir. Orta kulakta meydana gelen işitme kaybı ve orta kulakta bu işitme kaybına neden olan faktörler de kulak tüpü ameliyatını gerektiren durumlara etki etmektedir.

Orta Kulakta İşitme Kaybı ve Sebepleri Nelerdir?

Orta kulak, vücudun hem denge hem de işitme fonksiyonlarında önemli yere sahip bir alandır. Kulakta kulak zarından sonra ve iç kulaktan önceki alan orta kulak bölgesidir. Orta kulak boşluğu, hava ile dolu olan bir alandır. Bu alandaki hava miktarı normal şartlarda dengeli bir yapıdadır. Ancak bazı faktörlerin etkisiyle orta kulak bölgesindeki bu hava basıncı zarar görüp azalır, azalan hava basıncıyla orta kulak boşluğunda bir sıvı oluşmaya başlar ve oluşan bu sıvı işitme kemikçiklerinin hareket etmesini engelleyerek işitme kaybına sebep olabilir.

Kulak tüpü ameliyatları, tam olarak orta kulakta meydana gelebilecek olan işitme kayıplarını engellemek ve hava basıncını düzenleyerek orta kulaktaki fonksiyonları normal işleyişine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Çocuklarda genel ve erişkinlerde lokal anestezi yoluyla gerçekleştirilen kulak tüpü ameliyatlarıyla, kulak zarının alt kısmına 2mm genişliğinde küçük bir havalandırma tüpü takılmaktadır. Bir ucu orta kulakta diğer ucu dış kulakta olacak şekilde yerleştirilen bu kulak tüpü aracılığıyla, orta kulakta biriken sıvı çekilebilmekte, hava dengesi yeniden sağlanabilmekte ve işitme kemikçikleriyle birlikte kulak zarının fonksiyonları yeniden kazandırılabilmektedir.

Kulak Tüpü Ameliyatını Gerektiren Durumlar Nelerdir?

  • Geniz Boşluğunda Meydana Gelen Tümörler ve Doku Kayıpları: Geniz boşluğu adı verilen, östaki borusu yoluyla kulağa açılan bu boşluk, orta kulaktaki hava dengesini sağlayan faktörlerden biridir. Bu boşluğun tümör gibi sebeplerle kapalı ya da tıkalı olması durumunda, orta kulak ihtiyacı olan hava basıncını sağlayamamakta ve bu alanda sıvı birikmesiyle başlayan işitme problemlerine sebep olmaktadır. Aynı şekilde, kulağa açılan bu boşluğun yaşanan doku kayıpları sonucu hava basıncı etkilenmekte ve işitme kemikçikleri fonksiyonlarını normal şekilde gerçekleştirememektedir.
  • Orta Kulakta Meydana Gelen Yapışkan Sıvı: orta kulakta bu yapışkan sıvılar oluşabilmekte ve zamanla kendi kendine ya da gerekli görülmesi durumlarında medikal müdahale yoluyla iyileşebilmektedir. Ancak vücudun bu sıvı oluşumunu kendi kendine iyileştiremediği ve medikal müdahalenin de sonuçsuz kaldığı durumlarda, bu sıvı işitme kaybına sebep olabilecek boyutlarda etkiler meydana getirebilmektedir. Çünkü orta kulakta biriken sıvı bir süre sonra hava basıncı dengesini bozmakta ve zamk gibi yapışkan yapısıyla işitme kemikçiklerinin hareketlerini engellemektedir.
  • Süregelen ve Tekrar Eden Burun/ Sinüs İltihapları: Sürekli tekrar eden ve iyileşmenin sağlanamadığı burun/ sinüs iltihapları, orta kulağın ihtiyacı olan ve sıvı birikmesini engelleyen hava basıncı dengesinin sağlanmasını engellemektedir. Sürekli olarak nüks eden burun iltihapları, sinüs kanallarının tıkanmasına ve dolayısıyla orta kulağın fonksiyonlarını bozmaktadır.
  • Orta Kulakta Meydana Gelen Havalanma Bozuklukları: Orta kulak bölgesine hava kaynağı oluşturan her bölge, işitme fonksiyonları açısından önemli noktada yer almaktadır. Bu bölgelerden herhangi birinde meydana gelen ve süreklilik arz eden her uzun süreli tıkanma, öncelikle orta kulaktaki hava basıncını tehdit edecek ve beraberinde işitme fonksiyonlarına zarar verecektir.
  • Geniz Etleri ya da Geniş Damak Yarıkları: Geniz etleri, çeşitli sebeplerle büyüyebilen ve büyümesiyle birlikte pek çok sağlık sorununa sebep olabilen dokulardır. Bu dokunun büyümesiyle birlikte nefes alma zorlukları yaşanmakta ve bir süre sonra çeşitli solunum yolları hastalıklarını beraberinde getiren bir faktöre dönüşmektedir. Geniz eti orta kulağın ihtiyacı olan havayı tıkayarak, orta kulak enfeksiyonları da dahil olmak üzere pek çok soruna sebep olabilmektedir. Aynı şekilde geniş damak yarıkları da, orta kulaktaki gerekli olan hava basıncı miktarının dengesini bozmakta ve kulak tüpü takılmasına sebep olabilecek nitelikte pek çok soruna yol açabilmektedir.
  • Uçuş ya da Derin Dalma Sırasında Meydana Gelebilecek Barotravmalar: Uçuşlarda basınç miktarının arttığı herkes tarafından bilinen bir durumdur diyebiliriz. Ancak kişinin, sürekli olarak ya da fazla miktarda bu basınca maruz kalması durumuyla, orta kulaktaki basınç dengesi zarar görebilmekte ve basınç miktarını dengeleyemeyeceği bir çeşit travma yaşayarak, kulak tüpü takılmasını gerektirecek durumlara sebep olabilmektedir. Aynı şekilde çok derine yapılan dalma işlemleri, süreklilik gösterdiği durumlarda yüksek basınca fazla maruz kalan orta kulağa zarar vermekte ve işitme kaybına sebep olabilecek ciddi hasarlar meydana getirebilmektedir.
  • Östaki Borusunun Doğru Gelişmediği Durumlar: Bu gibi durumlar genelde, Down Sendromu ya da Yarık Damak gibi hastalıkların görüldüğü kişilerde ortaya çıkmaktadır. Östaki borusu, kulağa açılan yoldur ve bu yolun yeterli şekilde gelişmediği durumlarda, orta kulağa giden mekanizma doğru şekilde işleyememekte ve orta kulak fonksiyonları sistemli bir şekilde meydana gelememektedir.
  • Kulak Zarında Yaşanan Çökmeler: Kulak zarı, yeri itibariyle orta kulak açısından önemli ve işleyişi açısından işlevsel bir noktadadır. Kulakta, hemen orta kulaktan önce yer alan kulak zarında meydana gelen bir çökme durumu, orta kulağın hava dengesine ciddi zararlar vermekte ve kulak tüpü takılma sebeplerinden birini oluşturmaktadır.