QB med , Işıklar cad. Küçükbakkalköy m.No:37 Kat:2 Ataşehir/İstanbul
Kesisiz Kulak Ameliyatı

Kesisiz Kulak Ameliyatı

Kesisiz kulak ameliyatı, kulak zarı ameliyatlarında uygulanan klasik cerrahi yöntemler, kulak önü ya da arkasında belli noktalardan kesi uygulanarak gerçekleştirilmekte ve işlem sırasında mikroskop kullanılmaktadır. Bu sebeple ameliyat sonrası, kesi yerlerinin dikilerek kapatılması ve sargılar yapılması gerekmektedir.

Kulak zarı tedavisi için, kesi uygulanarak gerçekleştirilen klasik cerrahi yöntemler, gün geçtikçe yerini daha alternatif yöntemlere bırakmaktadır. Özellikle endoskopik yöntem, pek çok tedavi yönteminde olduğu gibi, kulak zarı tedavilerinde de klasik yöntemlere karşı etkili ve oldukça başarılı bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatlarına değinmeden önce, kulak zarında ameliyatı gerekli hale getirecek nitelikte meydana gelen sağlık sorunlarına kısaca değinmek faydalı olacaktır.

Kulak Zarı Nedir?

Kulak zarı, orta kulak ile dış kulak zarı arasında bulunan ve bariyer görevi gören bölgedir. Kulak zarı, bariyer görevinin yanı sıra ses dalgalarının çarptığı yüzey alanı olması bakımından işitme ilgili fonksiyonlara sahip önemli bir alandır.

Kulak akıntıları, uğultular, işitme kayıpları ve özellikle orta kulak enfeksiyonları sonucu kulak zarı zarar görebilmektedir. Kulak zarı işitme için önemli fonksiyonlara sahip olması bakımından, zarar gördüğünde zamanında bir müdahale gerçekleştirilmediği takdirde işitme kayıplarına sebep olabilmektedir. Kulak zarı ameliyatlarını gerektiren durumlarda, kulak zarı dokusunun ayrıntılı şekilde gözlemlenebilmesi, sorunun etkili ve başarılı bir şekilde ortadan kaldırılması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan endoskopik yöntemle gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatları, sorunun kaynağının doğru tespiti ve tedavisi için, geniş bir görüş alanı sağlaması bakımından da sağlıklı olanaklar sunmaktadır.

Kulak Zarı Ameliyatları

Kulak zarı ameliyatları, kişinin kulak zarında meydana gelen ve çeşitli problemleri beraberinde getiren sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Genel itibariyle, kulak zarında meydana gelen sorunlara yönelik olarak gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatlarının amaçlarını şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Kulak zarındaki deliğin onarılması
 • Kulak kemikçiklerinin onarılması
 • Orta kulak boşluğunda mevcut olan enfeksiyonların temizlenmesi
 • İşitme fonksiyonlarının yeniden normale çevrilmesi

Klasik kulak zarı ameliyatlarının genel itibariyle belli bir işleyişi ve uygulanan yöntemlerin belli bir standardı söz konusudur. Bu bakımdan klasik kulak zarı ameliyatlarında uygulanan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Klasik kulak zarı ameliyatları, mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sırasında tedavinin gerekli olduğu alan, mikroskop yoluyla gözlemlenmektedir.
 • Klasik kulak zarı ameliyatlarında, kulak kepçesinin arkasından cilde bir kesi yapılmakta ve bu kesi yoluyla orta kulak boşluğuna ulaşılmaktadır. Ancak orta kulak boşluğuna ulaşabilmek için çoğu zaman, sağlıklı yapıdaki kulak kemiği özel aletler yoluyla delinmekte ve bir yol açılmaktadır.
 • Klasik kulak zarı ameliyatlarında kesi yapılması sebebiyle, kesi uygulanan yerlere dikiş yapılması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında ise, dikişli olan bölgelere sargı ve bandaj uygulanması gerekliliği söz konusudur. Bu durumlar hastanın ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, konfor bakımından olumsuzluklara sebep olmaktadır.

Klasik kulak zarı ameliyatlarında, kulak önünden, kulak arkasından ya da kulak içerisinden gerçekleştirilen kesiler yoluyla cerrahi işlemler gerçekleştirilmesi, hem kesi izleri, sargılar ve sebep olduğu ağrılar bakımından hem de ameliyat sonrası hastanın iyileşme niteliği bakımından olumsuz durumlara sebep olabilmektedir. Bu bakımdan özellikle son dönemlerde, kesisiz şekilde gerçekleştirilebilen kulak zarı ameliyatları olarak, endoskopik yöntem tercih edilmektedir.

Kesisiz Kulak Zarı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kulak zarı ameliyatlarında, son zamanlarda teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda alternatif ameliyat yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Klasik kulak zarı ameliyatlarına alternatif olarak ortaya çıkan ve oldukça başarılı sonuçlar alınan endoskopik kulak zarı ameliyatları, yöntem açısından da uygulama açısından da teknolojik değişimler taşımaktadır.

Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatlarında yapılan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Endoskopik kulak zarı ameliyatlarında, kesi yapılmamaktadır.
 • Endoskop adı verilen teknolojik görüntüleme araçları kullanılarak dış kulak yolundan girilmektedir. Kesi yapılmadan, dış kulak yoluyla elde edilen görüntü büyük bir monitöre aktarılmakta ve ameliyat bu geniş görüş altında gerçekleştirilmektedir. Bu durum, aynı zamanda doktora geniş bir görüş alanı sağlanması ve bu geniş görüş alanının yardımıyla en etkili tedavinin uygulanması bakımından da bir avantaj oluşturmaktadır.
 • Endoskoplar, klasik kulak zarı ameliyatlarında kullanılan mikroskoplara göre daha açılı nitelikte teknolojik araçlardır. Açılı endoskoplar yoluyla, mikroskop ile görüntülenemeyen ve ulaşılamayan bölgeler, daha rahat şekilde görüntülenebilmektedir.
 • Endoskopik kulak zarı ameliyatlarında, hastalıklı dokular ayrıntılı şekilde temizlenebilmekte ve sağlam dokular bu işlemler sırasında büyük oranda korunabilmektedir.
 • Mikroskop kullanılarak gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatlarına göre, daha hassas ve ayrıntılı şekilde gerçekleştirilen endoskopik kulak zarı ameliyatlarıyla, uygulanan işlemlerin etkileri daha başarılı nitelikte olmaktadır.
 • Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatlarında, mikroskop kullanılarak gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatlarından daha az doku hasarı meydana gelmektedir. Bu durum, ameliyat sonrası hastanın iyileşmesi sürecinin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen kulak zarı ameliyatları sırasında herhangi bir kesi uygulanmadığı için, dikiş yapılması gerekmemektedir. Ameliyat sonrası uygulanması gereken, bir bandaj ya da sargı durumu da bulunmamaktadır. Bu durum hastanın günlük hayatına oldukça hızlı bir şekilde dönebilmesini ve konforlu bir iyileşme süreci geçirmesini de beraberinde getirmektedir.

Endoskoplar, birçok ameliyat uygulamasında, mikroskoplarla kombine şekilde kullanılmakta ve mikroskopların yetersiz kaldığı durumlarda ameliyatın daha nitelikli ve sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Kulak zarı ameliyatlarında endoskopik yöntem kesi işlemi gerçekleştirilmeden, hastaların aynı gün içinde taburcu edilebildiği, hızlı ve etkili tedaviyi mümkün kılmaktadır.