Limamed, Atilla İlhan cad. No:8,34750 Ataşehir / İstanbul
kapalı burun estetiği

Kapalı Burun Estetiği

Kapalı burun estetiği, çok eski tarihlerden beri uygulanmakta ve yaşanan her teknolojik gelişme ile daha etkili yöntemleri geliştirilmektedir. Günümüz koşullarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda burun ameliyatları, dışarıdan kesi izi oluşturmayacak nitelikte ve etkili sonuçlar alınabilecek başarılı uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir.

Burun ameliyatı sırasında gerçekleştirilen kesilerin tamamının burun deliklerinin içinden yapıldığı burun estetiği yöntemi, kapalı burun estetiği adını almaktadır. Kapalı burun estetiği ile, her iki burun deliğinde yapılan minimal kesiler yoluyla burunda amaçlanan estetik görüntü sağlanabilmektedir.

Kapalı burun estetiği, burundaki yumuşak dokuların ve burun derisinin açılmasını gerektirmeyen, dolayısıyla oluşabilecek komplikasyonlar ve iyileşme süreci açısından pek çok avantaj sağlayan bir uygulamadır. Bu bakımdan, kapalı burun estetiğinin günümüz koşullarında en sık tercih edilen ameliyat teknikleri arasında olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Kapalı Burun Estetiği Nedir?

Burun estetiği, çok eski dönemlerden beri uygulanan tekniklere sahiptir, ancak günümüz gelişmeleri doğrultusunda geliştirilen kapalı burun estetiği yöntemi, önemli avantajlara sahip bir alternatif oluşturmaktadır.

Açık burun estetiği sırasında, burun delikleri arasında bulunan bölmenin dış kısmından ters “V” şeklinde bir kesi uygulanmakta ve işlem burun dışında yapılan bir kesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Kapalı burun estetiği uygulaması, burunda mevcut olan deformasyon ve estetik sorunlara, burun deliklerinin içerisinde oluşturulan kesiler yoluyla müdahale edilmesi işlemidir.

Kapalı burun estetiği ile, burun delikleri içerisinde olabildiğince küçük kesiler oluşturularak burunda mevcut olan sorunların giderilmesine yönelik gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Böylece, burun içerisinde bulunan yumuşak yapıdaki dokular açılmadan ve burun derisi kaldırılmadan, buruna yönelik gerekli müdahaleler gerçekleştirilebilmektedir.

Kapalı Burun Estetiği Teknikleri Nelerdir?

Kapalı burun estetiği sırasında burun delikleri içinde oluşturulan minimal kesiler yoluyla, burun ucunda bulunan kıkırdak yapılara ve burun sırtına ulaşılmaktadır. Bu bakımdan, kapalı burun estetiğinin temel olarak 2 teknikle gerçekleştirildiğini söyleyebilmekteyiz.

Kapalı burun estetiği tekniklerinden biri, burun ucu kıkırdaklarının görülmeden burun kemiklerine gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği yöntemdir. Bu yöntemde, burun ucu kıkırdakları görülmeden, burun kanat kıkırdağının üst kısmından yaklaşık 3-5 mm kadar bir parça çıkarılmakta ve burun kemeri alınarak, kemikler daraltılmaktadır. Burun ucu kıkırdaklarının görülmediği kapalı burun estetiği tekniği, yaklaşık 1-2 saat sürmekte ve kıkırdak greftler fazla tercih edilmemektedir.

Kapalı burun estetiği tekniklerinden bir diğerinde ise, burun ucu kıkırdakları burun delikleri içinden doğurtulmaktadır. Bu yöntem sırasında açık teknikler kullanılarak burun kemeri alınmakta ve ardından burun ışıkları rekonstrükte edilmektedir.

Kapalı Burun Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Burun, doğuştan ya da sonradan gerçekleşen birtakım durumlar sebebiyle en temel ve hayati fonksiyonu olan nefes alma işlemini yapamayabilmektedir. Bununla beraber estetik kaygılara da sebep olabilen burun sorunları, kapalı Rinoplasti ameliyatı ile ortadan kaldırılabilmektedir.

Kapalı burun ameliyatı sırasında uygulanan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Genel ya da lokal anestezi uygulanmaktadır. Uygulanacak anestezi yöntemine, hastanın genel sağlık durumu, burundaki mevcut sorunun ve müdahalenin boyutu doğrultusunda, hasta ve cerrahın kararıyla karar verilmektedir.
  • Burun delikleri içerisinden gerçekleştirilen minimal kesiler yoluyla burun ucu kıkırdaklarının görülebildiği ya da direkt burun kemik yapısına müdahale edilen teknikler uygulanmaktadır.
  • Ameliyat sonrası daha rahat nefes alma imkanı sağlayan silikon ateller kullanılmaktadır. Üzerine bantlar yerleştirilen bu ateller, klasik yöntemlerde kullanılan alçı ve tamponların alternatifini oluşturmaktadır.
  • Burun deliklerinde oluşturulan kesilere, kendiliğinden kaynayan dikişler yapılarak işlem sona erdirilmektedir.

Kapalı burun estetiği, ortalama 1,5 saat süren işlemlerdir. İşlem sırasında uygulanan ateller 2-3 gün sonra çıkarılmakta ve kendiliğinden kaynayan dikişler kullanıldığı için ameliyat sonrası dikişlerin alınması gerekmemektedir.

Avantajları Nelerdir?

Kapalı burun estetiği, tümüyle burun içerisinden yapılan çalışmalar sebebiyle, pek çok açıdan avantaj oluşturmakta ve bu avantajlar doğrultusunda sıklıkla tercih edilmektedir. Bu avantajları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Kapalı burun estetiği ile, ameliyat süresi kısalmaktadır.
  • Buruna yönelik bütün müdahaleler burun içerisinden yapıldığı için, dışarıdan görülebilecek bir kesi ya da dikiş izi oluşmamaktadır.
  • Burun ucu ödemi, diğer tekniklere oranla kapalı burun estetiğinde daha az karşılaşılan bir durumdur. Bununla beraber, burunda oluşan ödemler bu teknikle daha çabuk inmekte ve burun yeni yapısı daha hızlı şekilde oturmaktadır.
  • Burun ucu sertleşmemekte, esnekliği ve yumuşaklığı korunmaktadır.
  • Burun ucu his kaybı oluşmamaktadır.
  • İyileşme süreci daha hızlı ve konforlu olmaktadır.