Limamed, Atilla İlhan cad. No:8,34750 Ataşehir / İstanbul
sinüzit ameliyatı

Sinüzit Ameliyatı

Sinüsler, bazıları doğumda var olan bazıları ise çocukluk çağından itibaren oluşmaya başlayan, kafatasında bulunan ve burun bölgesine açılan kanallar şeklinde ilerleyen kemik boşluklarıdır. Bu hava keseleri, normal şartlarda gün içinde yaklaşık yarım litre mukoza salgılamaktadır.

Normal fonksiyonlarla üretilen bu mukoza sıvısı, burun üzerinde hareket ederek havadan nefes yoluyla taşınan partikülleri, toz parçalarını ya da bakterileri temizlemektedir. Bu mukoza sıvısı boğaza süzülüp yutulur ve böylece içinde barındırdığı ince parçacıklar mide asidi tarafından parçalanıp öğütülür. Bu durum, normal şartlarda vücut tarafından fonksiyonel olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak sinüs adı verilen hava keselerinin içindeki mukoza sıvısının iltihaplanması sonucunda, sinüzit adını verdiğimiz durum ortaya çıkmaktadır.

Sinüzitin Belirtileri Nelerdir?

Sinüzit durumunda karşımıza çıkan temel belirtiler;

 • Yüz ve göz çevresinde meydana gelen ağrı, basınç ve tıkanıklık hissi
 • Kulakta doluluk hissi ve burunda tıkanıklık durumu
 • Normalde şeffaf olması gereken burun akıntılarının renkli veya bulanık halde gerçekleşmesi
 • Geniz akıntısı oluşumu
 • Öksürük ve baş ağrısı
 • Diş ağrısı
 • Yorgunluk ve ateş şeklinde kendisini gösteren bulgulardır.

Sinüzitin belirtileri genelde şiddetli geçirilen bir nezle hastalığına benzeyen bulgular oluşturmaktadır.

Sinüzit, akut sinüzit ve kronik sinüzit olmak üzere iki tür durumlar olarak meydana gelmektedir.

Akut sinüzit; sinüs adı verilen hava boşluklarında meydana gelen iltihaplanma durumu eğer kısa süreli gerçekleşen bir enfeksiyon durumuysa bu duruma akut sinüzit adı verilmektedir. Akut sinüzitler, üst solunum yolu enfeksiyonlarında uygulanan yöntemlere benzer şekilde tedavi edilmektedir.

Kronik sinüzit; Sinüslerde meydana gelen iltihaplanmanın tekrar etmesi ve 3 aydan fazla sürmesi durumlarına ise kronik sinüzit adı verilmektedir. Kronik sinüzitlerde, ilaç tedavisinin yanı sıra cerrahi tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir.

Sinüzit ameliyatının nasıl uygulandığına değinmeden önce sinüzit tanısının nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.

Sinüzit Tanısı Nasıl Konulur?

Son on yılda, kentsel yaşamın sıklığı, kentleşmeye beraber artan hava kirliliği ve antibiyotiklere karşı artan direnç sebepleriyle tanı koyulan sinüzit vakalarında artış gözlemlenmiştir.

Fiziksel muayene; sinüzitin tanısı için gerekli olan öncelikli uygulamadır. Fiziksel muayene yoluyla, hastalığın hikayesi oluşturulmaktadır. Belirtileri değerlendirilerek sonraki aşamalara sağlam bir temel oluşturulur. Bu aşamada nazal endoskopik muayene gerçekleştirilmektedir.

Endoskopik muayene yoluyla, buruna açılan kanallar ve bu kanallarda meydana gelen komplikasyonlar detaylı şekilde gözlemlenebilmektedir. Endoskopik muayene yoluyla burun içi ve sinüs ağızlarının görülmesi tanının konulmasına kolaylık sağlamaktadır.

Radyolojik araştırmalar yoluyla tanı konulması uygulanan diğer bir tanı yöntemini oluşturmaktadır. Radyolojik araştırmalarda yapılan incelemelerde, Bilgisayarlı Tomografi (BT) uygulaması tanı açısından en yararlı tekniği oluşturmaktadır. Sinüslerin bilgisayarlı tomografisi yoluyla yapılacak tanı, tedavinin en hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Bu tanı yöntemlerinin yanı sıra, gerekli alerji testleri ve röntgenlerin de yapılması gerekmektedir.

Sinüzit Tedavisinin Amacı Nedir?

Sinüzit tedavisiyle amaçlanan durum, tedavinin en etkili şekilde gerçekleşmesi açısından hareket ettirici noktadır diyebiliriz.

Sinüzit tedavisinin amaçları;

 • Enfeksiyonun kontrol altına alınması
 • Doku ödeminin azaltılması
 • İltihap sonucu oluşan enfeksiyonlu sıvının boşaltılmasının sağlanması
 • Sinüzit sebebiyle tıkanan ve iltihaplı sıvıyla dolan hava kemikçiklerinin açılmasının sağlanması
 • Komplikasyonların önlenerek, hastalığın süresinin azaltılması şeklinde sıralanabilmektedir.

Sinüzit Tedavisinde Ameliyat Gerektiren Durumlar

Akut sinüzitler, sinüzit belirtilerinin 4 haftadan kısa bir süre içinde kaybolduğu enfeksiyon durumlarıdır. Çoğu akut sinüzit, soğuk algınlığı sonucu başlamakta ve bakteriyel nitelikteki enfeksiyonun bu soğuk algınlığı durumuna etki etmesiyle meydana gelmektedir. Akut sinüzit tedavilerinde, üst solunum yolları hastalılarında uygulanan tedavilere benzer yöntemler kullanılmaktadır. Bazı kronik sinüzitlerde de uygulanan bu yöntemler, 10-14 gün gibi bir süreç boyunca hastaya tanı yoluyla uygun görülen antibiyotik kullanımıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tıkanıklık ve enfeksiyon sebebiyle, burun içerisinde meydana gelen şişlikleri gidermek amacıyla bazı ilaçlar kullanılmaktadır.

Kronik sinüzit, dokularda şişliğin gözlemlendiği ve temelinde enfeksiyonun bulunduğu uzun süren ve tekrar eden sinüzit belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik sinüzit tedavisinde ise, cerrahi tedavi en uygun yöntemdir, çünkü ilaç tedavisi beklenen etkiyi gerçekleştiremeyecektir. Kronik sinüzit durumlarında, kişide 3 ay ve daha uzun süre devam eden sinüzit belirtileri söz konusu olmakta ve bu durum hayatın bir parçası haline gelecek kadar uzun sürmekte, hasta ilaç tedavisine yanıt vermemektedir. Bu sebeple, kronik sinüzit teşhislerinde en etkili yöntem olarak karşımıza ameliyat uygulaması çıkmaktadır.

Sinüzit Ameliyatı Nasıl Uygulanmaktadır?

Sinüzit ameliyatları, mukoza örtüsünün yatıştığı, kan dolaşımının azaldığı ve uzun süreli enfeksiyon durumunun en sağlıklı döneminde yapılmalıdır. Böylece, bu dönemde gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerde, oluşabilecek kanama riski düşmekte, dokularda meydana gelen şişmelerin azalmasıyla daha geniş ve temiz bir operasyon alanı sağlanmaktadır.

Sinüzit ameliyatları, çok hassas ve teknik ameliyatlardır. Sinüs boşlukları ve kanallarını oluşturan kemik yapıları aşırı ince ve hassas niteliktedir.

Endoskopik sinüzit ameliyatları, endoskopik görüş ile bu hassas ve ince yapıdaki kemiklere uygulanan teknik müdahaledir. Endoskopik sinüzit ameliyatıyla, sinüslerin yeniden normal şekilde işleyişini sağlayacak şekilde bu ince ve hassas dokular temizlenebilmektedir. Endoskopi yoluyla burun içine girilerek, özel mikro cerrahi aletlerle sinüs ağızları genişletilmekte ve sinüs içleri temizlenerek operasyon gerçekleştirilmektedir.

Bunların yanında, ‘shaver’ adı verilen ve bu ince dokuları temizlemeye yarayan ince araçlar, ileri kafa tabanı müdahalelerinde ise navigasyon sistemleri, sinüzit ameliyatlarında kullanılabilecek teknolojik gereçlerdir.

Sinüzit ameliyatları genel anestezi yoluyla gerçekleştirilen, sinüslerin çeşitliliğine göre 45 dakika ile 1 buçuk saat aralığında sürebilen operasyonlardır.

Sinüzit ameliyatları bitiminde, küçük süngersi ve günümüzde özellikle tercih edilen, eriyebilen tamponlar yerleştirilmektedir.

Hastalar genelde normal aktivitelerine 4 gün içerisinde dönebilmektedirler.